Forretningsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Quickdeal. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Quickdeal.

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Quickdeal. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Quickdeal anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Post Danmark, eller andet fragtfirma hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Quickdeal.
Dette betyder, at varene sendes indenfor 72 timer efter modtaget betaling. Levering på købers adresse i Danmark vil derfor normalt ske indenfor 4 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varene
Risikoen for varer bestilt i vor webshop overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.

Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret af Quickdeal skal påberåbes inden 14 dage efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse Quickdeal. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 1 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Quickdeal har stillet dig i udsigt. Quickdeal vil så vidt det er mulig reparere varen, kan dette ikke lade sig gøre byttes varen.

Fortrydelsesret
Quickdeal yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal Quickdeal underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de varskilte, der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet eller fragtmand, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

Oplysningspligt 
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå kontrakten via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: ???@quickdeal.dk.

Pris og betaling
Hos Quickdeal har du mulighed for at betale via bank overførelse, Visa, Dankort eller Mastercard